Karta informacyjna - wydanie decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

13/2019

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

wydanie decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa zakładu produkcji mebli „METRO” wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKRiOŚ.6220.7.2019

8

Dokument wytworzył

Anna Kielich

9

Data dokumentu

30.07.2019

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

30.07.2019

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie, ul. Nowomiejska 41, tel. 87 615 62 06, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

11/2019, 12/2019

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12.08.2019

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Modyfikujący: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2019-08-14

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2019-08-14