Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

W związku z wejściem w życie przepisów: Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr. 62/2001 poz. 627) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie udostępniony zostaje "Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie".

Wykaz zawiera spis kart :


Karty typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, - Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia)

Karty typu I
- dla innych dokumentów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2006-12-27

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2006-12-27