Załatw sprawę w Urzędzie

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


Kategorie spraw


Podatki i opłaty lokalne

Dowody osobiste

Zezwolenie na alkohol


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy

Dopisanie do spisu wyborców

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Podatek leśny – informacje o płatnościach

Podatek leśny - naliczanie podatku

Podatek od nieruchomości osób fizycznych - informacja o płatnościach

Podatek od nieruchomości osób fizycznych - naliczanie podatku

Podatek od nieruchomości osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi - naliczanie podatku

Podatek od nieruchomości osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobą prawną - informacja o płatności

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych - naliczenie podatku

Podatek rolny - informacje o płatnościach

Podatek rolny - naliczenie podatku

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Skargi i wnioski

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Udostępnianie informacji o środowisku

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzących działalność gospodarczą)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych (zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych)

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2021-05-10

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-19

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-16