Wydziały Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski Augustów mieści się przy ulicy Młyńskiej 35.

Wydziały Urzędu Miejskiego w Augustowie:

 • Wydział Organizacyjno-Prawny,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Podatków i Opłat,
 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych.
 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Edukacji i Sportu
 • Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji.
 • Urząd Stanu Cywilnego,

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Wydział

Telefon

Faks

E-mil

Biuro Obsługi Klienta

87 643-42-10

87 643-42-11

Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

Burmistrz Miasta

Sekretariat

87 643-80-53

Miroslaw.Karolczuk@urzad.augustow.pl

I Zastępca Burmistrza

Filip.Chodkiewicz@urzad.augustow.pl

II Zastępca Burmistrza

Slawomir.Sieczkowski@urzad.augustow.pl

Skarbnik

87 643-42-26

Radoslaw.Czerwinski@urzad.augustow.pl

Sekretarz

87 643-42-14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

87 643-42-15

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

87 643-42-15

Wydział Organizacyjno – Prawny

Sekretarz

87 643-42-14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Obsługa Rady Miejskiej, kadry

87 643-42-15

Referat Prawny

Radca prawny

87 643-42-12

Referat Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik

87 643-42-19

Andrzej.Chmielewski@urzad.augustow.pl

Referat Informatyki

Informatycy

87 643-80-68

87 643-65-88

Zenon.Rytwinski@urzad.augustow.pl

Daniel.Wojewnik@urzad.augustow.pl

Andrzej.Jefimow@urzad.augustow.pl

Wydział Finansowy

Kierownik

87 643-80-54

Wydzial.Finansowy@urzad.augustow.pl

Księgowość

87 643-42-27

87 643-42-28

Kasa

87 643-42-29

Z-ca kierownika

87 643-80-54

Wydzial.Finansowy@urzad.augustow.pl

Opłata parkingowa

87 643-42-28

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik

87 643-80-54

87 643-42-11

Podatki.Oplaty@urzad.augustow.pl

Środki transportowe 87 643-86-21
Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości 87 643-42-25

Księgowość podatkowa

87 643-80-58

Wydział Inwestycji

Z-ca kierownika

87 643-42-18

87 643-42-11

Wydzial.Inwestycji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-20

87 643-42-21

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

87 643-42-17

87 643-42-11

Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-16

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 Pracownicy

87 643-80-61

532 364 013

87 643-42-11

Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl

Renata.Zakrzewska@urzad.augustow.pl

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Pracownicy

87 643-86-29

532 364 014

87 643-42-11

promocja@urzad.augustow.pl

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik

87 643-80-52

87 643-42-11

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Malgorzata.Maciag@urzad.augustow.pl

Katarzyna.Chmielewska@urzad.augustow.pl

Dorota.Dudzinska@urzad.augustow.pl

Ewidencja ludności,

sprawy wojskowe,

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,

zgromadzenia i imprezy masowe

87 643-80-51

Dowody osobiste

87 643-80-50

Obrona cywilna

87 643-80-55

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

budżet obywatelski

87 643-80-52

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Działalność gospodarcza,

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

87 643-80-57

Anna.Soltys@urzad.augustow.pl

Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

87 643-80-65

Magdalena.Zalewska@urzad.augustow.pl

Anna.Krynska@urzad.augustow.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

87 643-80-60

87 643-42-11

Gospodarka.Nieruchomosciami@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-23

Wydział Edukacji i Sportu

Kierownik

87 643-33-01

87 643-42-11

Wydzial.Edukacji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-23-19

87 643-43-00

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

87 643-28-83

USC@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-38

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik

87 643-86-22

87 643-42-11

Gospodarka.Komunalna@urzad.augustow.pl

Odpady komunalne

87 643-86-23

Ochrona Środowisko

84 643-86-25

Wycinka drzew/ ochrona zwierząt

87 643-86-24

Zieleń/ czystość

87 643-86-24

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

87 643-86-24

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

87 643-86-25

87 643-42-11

Anna.Kielich@urzad.augustow.pl

Referat Zamówień Publicznych

87 643-80-66

87 643-42-11

ZP@urzad.augustow.pl

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-06-13

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2003-02-20