Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych:

Do zakresu zadań Referatu Zamówień Publicznych należy:

 • koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Burmistrza w zakresie organizacji udzielania zamówień publicznych oraz powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu oraz koordynowanie i kontrola jego aktualizowania i realizacji,
 • sporządzanie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji
  w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu niezbędnych materiałów źródłowych dotyczących postępowań prowadzonych w ramach posiadanych kompetencji,
 • weryfikowanie pod względem formalno - prawnym materiałów źródłowych (m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania, projektów umów przekazywanych przez wydziały zlecające przeprowadzenie postępowania),
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikowanie ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowań,
 • wydawanie i przyjmowanie od wykonawców dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszenia skarg,
 • przygotowywanie wystąpień w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-06-20

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2017-03-16