Referat Informatyczny

Referat Informatyki:

Do zakresu zadań Referatu Informatycznego należy obsługa informatyczna Urzędu, w tym:

 • administrowanie systemami informatycznymi,
 • organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania i rozwoju techniki informatycznej w Urzędzie,
 • koordynacja działań związanych z objęciem wspólnymi rozwiązaniami informatycznymi Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad siecią komputerową i sprzętem komputerowym Urzędu,
 • zapewnianie i utrzymywanie w sprawności oprogramowania i sprzętu dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w Urzędzie,
 • administrowanie i utrzymanie strony technicznej serwisów internetowych Miasta, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 • przygotowywanie opinii, zestawień i innej dokumentacji informatycznej na potrzeby Urzędu,
 • nadzór nad technicznym funkcjonowaniem miejskiego systemu monitoringu oraz koordynacja działań w zakresie jego rozbudowy,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu z zakresu informatyki uwzględniających specyfikę ich pracy oraz wykorzystywanych przez nich narzędzi informatycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania i usług zewnętrznych na potrzeby Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym w ramach projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 • monitorowanie rozwoju systemów informatycznych i wdrażanych rozwiązań z dziedziny nowych technologii na terenie Miasta,
 • zapewnienie i nadzór nad systemami łączności Urzędu,
 • nadzór i kontrola legalności oprogramowania i przeprowadzanie audytu w tym zakresie,
 • wdrożenie, administracja i utrzymanie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznego urzędu.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2022-08-04

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2022-11-16

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2022-08-04