Samodzielne stanowisko ds. współpracy międzynarodowej, projektów transgranicznych i Kanału Augustowskiego

Samodzielne stanowisko ds. współpracy międzynarodowej, projektów transgranicznych i Kanału Augustowskiego.

Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska ds. współpracy międzynarodowej, projektów transgranicznych i Kanału Augustowskiego należy:

 • prowadzenie spraw wynikających ze współpracy Miasta z zagranicą, w tym: inicjowanie, organizowanie i koordynacja przedsięwzięć prowadzonych przez organy Miasta, dotyczących współpracy z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami oraz pozostałymi partnerami zagranicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z projektami transgranicznymi,
 • przygotowywanie, tłumaczenie lub zlecanie tłumaczenia i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Burmistrz oraz dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów Miasta,
 • udział w konferencjach, misjach i targach,
 • opracowywanie programów, organizacja i  realizacja wizyt delegacji zagranicznych zapraszanych przez Burmistrza we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji,
 • podejmowanie działań popularyzujących Augustów oraz promujących pozytywny wizerunek Miasta poza granicami kraju, w szczególności w miastach partnerskich, informujących o potencjale i kreatywności Miasta,
 • koordynacja działań na rzecz wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO,
 • reprezentowanie Burmistrza podczas spotkań, sympozjów, konferencji dotyczących współpracy i koordynacji działań w strefie Kanału Augustowskiego na gruncie krajowym i zagranicznym,
 • konsultowanie i opiniowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Kanału Augustowskiego przygotowywanych przez Urząd Miejski,
 • podejmowanie innych działań na rzecz promowania Kanału Augustowskiego,
 • współpraca w prowadzeniu Punktu Obsługi Inwestora.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2020-08-03

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2022-08-04

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2020-08-04