Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie swoim działaniem obejmuje teren Miasta Augustowa i Gminy Augustów.

 

USC znajduje się przy ul. 3 Maja 49.

 • Jolanta Maria Komor - kierownik - ul. 3 Maja 49, e-mail: Jolanta.Komor@urzad.augustow.pl,usc@urzad.augustow.pl , tel. 87 643-42-39,
  1/ Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  2/ Sporządzanie aktów stanu cywilnego. Ustalanie treści, odtwarzanie, uzupełnianie i sprostowanie aktów stanu cywilnego.
  3/ Sporządzenia protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4/ Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego.
  5/ Wydawanie zaświadczeń: o zdolności prawnej do zawarcie małżeństwa za granicą, do zawarcia małżeństwa konkordatowego, o stanie cywilnym.
  6/ Prowadzenie postępowań w sprawach uznania wyroków zagranicznych w sprawach cywilnych /szczególnie orzeczeń rozwodowych/.
  7/ Występowanie o nadawanie PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL.
  8/ Akceptacja migrowanych aktów stanu cywilnego, wzmianek oraz przypisków do systemu BUSC.
  9/ Przyjmowanie wniosków i organizowanie uroczystości wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
  10/ Nadzór nad archiwum akt stanu cywilnego

 • Barbara Puczyłowska - zastępca kierownika - ul. 3 Maja 49, tel. 87 643-42-38,
  1/ Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  2/ Sporządzanie aktów stanu cywilnego. Ustalanie treści, odtwarzanie, uzupełnianie i sprostowanie aktów stanu cywilnego.
  3/ Sporządzenia protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4/ Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego.
  5/ Wydawanie zaświadczeń: o zdolności prawnej do zawarcie małżeństwa za granicą, do zawarcia małżeństwa konkordatowego, o stanie cywilnym.
  6/ Prowadzenie postepowań w sprawach uznania wyroków zagranicznych w sprawach cywilnych /szczególnie orzeczeń rozwodowych/.
  7/ Występowanie o nadawanie PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL.
  8/ Akceptacja migrowanych aktów stanu cywilnego, wzmianek oraz przypisków do systemu BUSC.

 • Małgorzata Gąsiewska - główny specjalista - ul. 3 Maja 49, tel. 87 643-42-38,
  1/ Migracja aktów stanu cywilnego do systemu BUSC.
  2/ Przygotowywanie projektów sporządzanych aktów stanu cywilnego.
  3/ Sprawdzanie i kompletowanie dokumentów w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów.
  4/ Przygotowywanie projektów protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  5/Przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych przez USC.
  6/ Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  7/ Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego
  8/ Prowadzenie rejestrów obowiązujących w USC
  9/ Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.

 • Karol Anuszkiewicz - główny specjalista - ul. 3 Maja 49, tel. 87 643-42-38,
  1/ Migracja aktów stanu cywilnego do systemu BUSC.
  2/ Przygotowywanie projektów sporządzanych aktów stanu cywilnego.
  3/ Sprawdzanie i kompletowanie dokumentów w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów.
  4/ Przygotowywanie projektów protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  5/Przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych przez USC.
  6/ Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  7/ Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego
  8/ Prowadzenie rejestrów obowiązujących w USC
  9/ Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.

 • Patrycja Karp - sekretarka - pul. 3 Maja 49, tel. 87 643-42-38,
  1/ Migracja aktów stanu cywilnego do systemu BUSC.
  2/ Przygotowywanie projektów sporządzanych aktów stanu cywilnego.
  3/ Przygotowywanie projektów protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4/Przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych przez USC.
  5/ Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego
  6/ Prowadzenie rejestrów obowiązujących w USC.
  7/ Uzupełnianie akt zbiorowych w archiwum stanu cywilnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2019-11-21

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2003-02-20