Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie swoim działaniem obejmuje teren Miasta Augustowa i Gminy Augustów.

 •  Barbara Puczyłowska - Kierownik, pokój 207, e-mail: barbara.puczylowska@urzad.augustow.pl, usc@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-28-83,
  1/ Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  2/ Sporządzanie aktów stanu cywilnego. Ustalanie treści, odtwarzanie, uzupełnianie i sprostowanie aktów stanu cywilnego.
  3/ Sporządzenia protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4/ Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego.
  5/ Wydawanie zaświadczeń: o zdolności prawnej do zawarcie małżeństwa za granicą, do zawarcia małżeństwa konkordatowego, o stanie cywilnym.
  6/ Prowadzenie postępowań w sprawach uznania wyroków zagranicznych w sprawach cywilnych /szczególnie orzeczeń rozwodowych/.
  7/ Występowanie o nadawanie PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL.
  8/ Akceptacja migrowanych aktów stanu cywilnego, wzmianek oraz przypisków do systemu BUSC.
  9/ Przyjmowanie wniosków i organizowanie uroczystości wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
  10/ Nadzór nad archiwum akt stanu cywilnego
 • Karol Anuszkiewicz - Zastępca Kierownika, pokój 206, tel. 87 643-42-38
  1/ Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  2/ Sporządzanie aktów stanu cywilnego. Ustalanie treści, odtwarzanie, uzupełnianie i sprostowanie aktów stanu cywilnego.
  3/ Sporządzenia protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4/ Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego.
  5/ Wydawanie zaświadczeń: o zdolności prawnej do zawarcie małżeństwa za granicą, do zawarcia małżeństwa konkordatowego, o stanie cywilnym.
  6/ Prowadzenie postępowań w sprawach uznania wyroków zagranicznych w sprawach cywilnych /szczególnie orzeczeń rozwodowych/.
  7/ Występowanie o nadawanie PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL.
  8/ Akceptacja migrowanych aktów stanu cywilnego, wzmianek oraz przypisków do systemu BUSC.
 • Małgorzata Gąsiewska - Główny Specjalista, pokój 206, tel. 87 643-42-38
  1/ Migracja aktów stanu cywilnego do systemu BUSC.
  2/ Przygotowywanie projektów sporządzanych aktów stanu cywilnego.
  3/ Sprawdzanie i kompletowanie dokumentów w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów.
  4/ Przygotowywanie projektów protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  5/Przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych przez USC.
  6/ Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  7/ Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego
  8/ Prowadzenie rejestrów obowiązujących w USC
  9/ Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
 • Patrycja Karp - Sekretarka, pokój 206, tel. 87 643-42-38
  1/ Migracja aktów stanu cywilnego do systemu BUSC.
  2/ Przygotowywanie projektów sporządzanych aktów stanu cywilnego.
  3/ Przygotowywanie projektów protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu oraz zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4/Przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych przez USC.
  5/ Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego
  6/ Prowadzenie rejestrów obowiązujących w USC.
  7/ Uzupełnianie akt zbiorowych w archiwum stanu cywilnego.

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie rejestrów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • przyjmowanie oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności o zmianie imienia dziecka, uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego, uznaniu ojcostwa dziecka poczętego, nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • transkrypcja zagranicznych akt urodzeń, małżeństw, zgonów do polskich rejestrów stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz aktualizacja zmian w rejestrach państwowych BUSC i PESEL,
 • uzupełnianie i prostowanie akt stanu cywilnego oraz aktualizacja zmian w rejestrach państwowych BUSC i PESEL,
 • wydawanie zezwoleń dotyczących skrócenia ustawowego terminu oczekiwania na ślub cywilny,
 • przyjmowania oświadczeń woli zawarcia małżeństwa,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • prowadzenie postępowań w sprawach likwidacji dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,
 • wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tej formie,
 • załatwianie spraw związanych z korespondencją krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego, itp.,
 • przygotowanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
 • organizowanie uroczystości z okazji setnych urodzin,
 • prowadzenie postępowań w sprawach uznawania wyroków zagranicznych w sprawach cywilnych (w szczególności orzeczeń rozwodowych),
 • współdziałanie z Wydziałem Spraw Społecznych i Administracyjnych, sądem, prokuraturą, obcymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami za granicą w sprawach stanu cywilnego obywateli.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-02-29

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2003-02-20