Referat Administracyjno - Gospodarczy

Referat Administracyjno - Gospodarczy:

 • Andrzej Chmielewski - kierownik referatu - pokój 200, e-mail: Andrzej.Chmielewski@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-42-19
 • Jarosław Oblacewicz - inspektor - pokój 200, e-mail: Jaroslaw.Oblacewicz@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-6
 • Dariusz Augustynowicz - konserwator,
 • Katarzyna Chojnowska - sprzątaczka,
 • Dorota Czerwińska - sprzątaczka,
 • Barbara Koronkiewicz - sprzątaczka,

Do zakresu zadań Referatu Administracyjno - Gospodarczego należy:

 • obsługa gospodarcza i zaopatrzeniowa Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami i mieniem Urzędu
 • przygotowywanie projektów umów i porozumień w zakresie eksploatacji budynków, dostaw energii, wody, odprowadzania ścieków, dostaw materiałów, wykonywania usług.
 • prowadzenia spraw ubezpieczenia majątku Urzędu i jednostek Miasta, w tym:
  • prowadzenie spraw odszkodowań na mieniu i osobach,
  • analiza polis ubezpieczeniowych.
 • prenumerata dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych,
 • prowadzenie ewidencji majątku,
 • zapewnienie obsługi transportowej i poligraficznej Urzędu, w tym rozliczanie kart drogowych kierowców, rozliczanie zużycia paliwa,
 • zapewnienie obsługi technicznej oraz sprawnego funkcjonowania sprzętu biurowego,
 • organizacja drobnych napraw i prac konserwacyjnych,
 • doręczanie korespondencji na terenie Miasta,
 • wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 • programowanie i analizowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem OSP,
 • zapewnienie OSP pomieszczeń, środków alarmowania i łączności oraz normatywnego wyposażenia w sprzęt i urządzenia pożarnicze,
 • nadzór i kontrola nad stanem technicznym i prawidłową eksploatacją samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego,
 • rozliczanie zużycia paliw i smarów przez pojazdy OSP i inny sprzęt silnikowy, wydawanie kart drogowych i kart pracy urządzeń,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Miejsko Gminnej OSP w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • prowadzenie archiwum Urzędu i wszystkich czynności z tym związanych,
 • wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej,
 • gospodarowanie i sprawowanie nadzoru nad używaniem symboli państwowych w Urzędzie, w tym:
  • właściwe umieszczanie godła i flag, w tym okresowe sprawdzanie ich stanu,
  • wymianę zużytych symboli państwowych,
  • zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą, nadzorem i wydawaniem zezwoleń
  na imprezy masowe oraz zgromadzenia,
 • prowadzeniem spraw Obrony Cywilnej, w tym opracowanie i aktualizacja Planu OC Miasta Augustowa, opracowanie dotyczące formacji OC oraz planowanie szkoleń, planowanie i wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, opracowanie i organizowanie planu pracy szkolenia obronnego,

przygotowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków Miasta Augustowa na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2020-08-03

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2024-05-14

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2020-08-09